Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tucet písní loutnových

11. 1. 2011

 

frater Iohannis, indignus servus Christi:
 
 
 
 
Tucet písní loutnových
 
 
  
Píseň loutnová I.
                                                                                                                             
(Na obraz J. P. Molitor, Portrét mladého muže)
 
 
Má loutna
tichem noci zní
 
a láska má
teď zpívá s ní
 
tento den
se zavírá ...
 
pochválen buď
Tvůrce všehomíra
 
----- mezihra-----
 
Za vše dobré
Cos vytvořil
 
vzdáváme Ti, Bože
věčný dík
 
a Ty nový den
nám otvíráš ...
 
pochválen buď
         Tvůrce všehomíra
 
 
 
 
 
Píseň loutnová II.
 
 
        Loutno má zpívej
        a Pána vzývej 
         by přišel blíž
 
        touho má volej
        Ježíše hledej
 
        bez Něj nelze žít
 
        rozechvělý hlásku
        vyznávej lásku
 
        po kom toužíš
 
        mou láskou je Ježíš
        ty, kdož to nevíš
 
        On Je pro mne vše
 
        ------- mezihra ------
 
        Loutno má zpívej
        Pána přivítej
 
        když přišel blíž
 
        touha má se dočkala
        hle- Pána nalezla
 
        co jen víc chtít?
 
        veselý hlásku
        přivítej Lásku
 
        po které toužíš
 
        mou láskou je Ježíš
        každý to uslyš!
 
        On Je pro mne vše
 
 
 
Píseň loutnová III.
 
 
Teprve když slunce vstává
loutna moje utichá
neb čas nedělní nastává
do kostela pospíchám
 
zas chci slyšet o mém Pánu kterého mám tolik rád
pojísti Duchovní Manu
z Ježíšových vzácných rad
 
Pak zas srdce mé se rozhoří
tou Láskou nejsilnější
co svítí jak maják na moři                    
lodím, jenž jsou v nebezpečí
 
Vložím tu Lásku do svých písní
a lidem je budu hrát
ať všichni kolem dobře slyší
jak moc je má Pán Bůh rád
 
tak skoncujme s hříchy svými mějme jeden druhého přec rád
         (změna melodie)
         
abychom po skonání všichni
vešli do Nebeských zahrad
 
 
 
 
 
 
Píseň loutnová IV.
 
 
S loutnou svou
přicházím k vám
 
o svém Pánu
vám teď zazpívám
 
pro Ježíše
bije srdce mé
 
Jeho Krve číše
smývá hříchy mé i tvé
 
když Jeho milujeme
a jako Spasitele vzýváme
 
též Mu důvěřujeme
a jak On žíti chceme
 
usilujme bratři sestry
stále více
 
abychom byli dobří
služebníci a služebnice
 
 
Píseň loutnová V.
 
 
Mezi bratry, sestrami
sedím tady na stráni
 
na svou loutnu hraji
zpívám celému kraji
 
že Ježíše miluji
svou Lásku Mu daruji
 
bratři, sestry poslouchají
ke zpěvu se přidávají
 
poznávajíc tajemství
které z Lásky pramení...
 
že Lásky Boží konce není
a to se nikdy nezmění
 
síla tohoto poznání
slzy štěstí- do očí vhání
 
a srdce nutí bez váhání
by se dala na pokání
 
toužíc po Lásky naplnění
neb bez ní, Života není
 
 
 
 
Píseň loutnová VI.
 
 
Tak, jako loutna
v plné hře
lidská srdce
snáz otevře
 
toužím já býti
hlasem tím
co lásku k Bohu
v nich probudí
 
a proto zpívám
co mohu jen
že bez Boha není
života den
 
a máme-li kolem
života noc
pak prosme Pána
Boha o pomoc
 
Vždyť Milost Jeho
nikdy nekončí
neb On Láska Jest
od věčnosti
 
 
Píseň loutnová VII.
 
 
 
Teď lásky píseň přichází
na loutnu ji doprovází
 
potulný pěvec neznámý
jenž tíhou cest jest sedraný
 
přináší co nám schází
Boží Lásku do nás sází…
 
Ježíšovými Slovy
o Bohu nám teď poví
 
-----mezihra-----
 
Jako Slunce když vychází
nám tma ze srdcí odchází
 
poznávajíc Boží Lásky
odhazujem svoje masky
 
odevzdáni Jeho Milosti
čekáme věčné radosti
 
 
 
Píseň loutnová VIII.
 
 
Pro svého Pána
projdu teď kus světa
 
všude budu zpívat
a na loutnu hrát
 
že Milost je nám dána
pro Ježíše Krista
 
jenž v mukách musel smývat
hříchy naše mnohokrát
 
však nám měla patřit každá rána
jenž na Něm byla vykonána
 
též kříž měl z nás každý brát
a nechat se za hříchy křižovat
 
však Bůh slitoval se nad náma
Láska Jeho v Kristu, budiž Požehnána
 
proto chci Mu sebe i svůj život dát
vždyť jak mnoho, musí as mě Milovat
 
když poslal Svého Jediného Syna
aby byla vymazána moje vina
 
a tak nebojme se Bohu vydat
a Jeho Vůli Lásky následovat
 
ať je proto duše naše jiná
milující Ducha – Ježíše – Hospodina
 
 
 
Píseň loutnová IX.
 
 
Loutny mé hlas  
když opět zazní
 
tu přišel čas
kdy jas ranní
 
probouzí zas
každého ze snění
 
abychom zavčas
vzdali Bohu děkování
 
za Lásky kvas
a jeho kvašení
 
jenž může nás
přivést ku spasení
 
budem-li v potaz
bráti Lásky učení
 
neb v tom je as
Ježíše následování
 
důsledně dodržovat
Lásky Dvoj-přikázání
 
 
 
Píseň loutnová X.
 
 
Moje loutna strun čtrnáct má
mnoho písní na ni zahrát se dá
 
však má k Pánu Ježíši láska
ta se ani v písni vyjádřit nedá
 
kéž cesta má k Němu je přímá
a On sám ať mi Své Lásky přidá
 
a ať je ve mně činná a nedřímá
a mnoho skutků z Lásky lidem vydá
 
aby každý, kdo je potom přijímá
poznal, že i skrz ně Boží Lásku vídá
 
 
 
Píseň loutnová XI.
 
 
---předehra---
 
Když loutna má tiše hraje
náhle ucítím dotek z ráje
 
tu já na mysli hned maje
lásku šířit do celého kraje
 
jdu v čase rozkvetlého máje
Slovo Boží ve známost dávaje
 
ke všem lidem přes města i háje
 
---- mezihra ----
 
jak se Písmo lidem zvěstuje
každé srdce ledové pak taje
 
a v pokání se mnohý kaje
tehdy Hospodin se jej ujímaje
 
a celého od hříchů ho omývaje
tak si přivádí každého do Ráje
 
a oni Jemu za to děkují zpívaje
 
 ---- dohra ----
 
 
 
Píseň loutnová XII.
 
 
Když začíná nový den
vycházím já s loutnou ven
zpívat opět lidem všem
o Tom, jenž Stvořil nebe, zem
 
neboť to Jest právě Ten
jenž Je stále připraven
bojovat o nás se zlem
a naše spása je jen v Něm
 
na to každý mysli jen
snaž se Duchem býti veden
nezůstávej v hříchu svém
a Vůli Boží v srdce vem!
 
 
 
frater Iohannis