Jdi na obsah Jdi na menu
 


Narodil se Kristus Pán! Všichni poklekněme!

26. 12. 2018

 

Milé sestry, milí bratři,

 

narodil se jako jeden z nejchudších, aby nám osvětlil, kde Jej vždy na zemi nalezneme, tedy mezi těmi nejchudšími, mezi nimi Mu vždy můžeme pomáhat. Je však také pánů Pán a králů Král. Jistě si zaslouží, abychom před Ním poklekli a vzdali mu čest. On JEDINÝ je toho hoden. Člověk nikdy nesmí klečet před člověkem, to by bylo nespravedlivé a byl by to hřích modloslužby, protože žádný člověk není nad nikoho druhého povýšen a pokud bychom před ním klekali či se mu klaněli, dávali bychom mu čest, která náleží jen našemu Tvůrci, Bohu samému a s Bohem bychom jej nespravedlivě stavěli na jednu úroveň. Jen Bůh si ale zaslouží veškerou naši čest, klanění a poklekání. Proto na to nikdy ve svém životě nezapomínejme. Je jen Jeden Bůh a my lidé jsme jen bratři a sestry a nikdo není mezi námi vyšší či nižší, jsme si před Bohem zcela rovni. Chudý jako bohatý, bezmocný, jako mocný, muž jako žena, černý jako bílý, křesťan jako muslim, věřící jako dosud nevěřící nemocný jako zdravý, uprchlík jako našinec, prostý, jako vzdělanec, metař jako prezident, bezdomovec jako majitel zámku, atd., my všichni jsme v bratrství a sesterství sobě rovni. Nikoho neponižujme a od nikoho se nenechme ponižovat, spravedlivý Bůh nás všechny miluje, a proto je nám od Něj dána pro jeho Lásku k nám stejná důstojnost. Jednou, před jeho trůnem bude muset pokleknout každé koleno a každý vyzná, že je Bůh. Tam nejpozději všichni pochopí, že my lidé jsme si všichni rovni a že je opravdu jen jeden Bůh, Stvořitel nás všech, který nás nesmírně Miluje a kterému se sluší vzdávat čest a pokleknout před ním. A tak poklekněme…

 

Váš bratr Jan